Регистрирайте се

Регистрирайте се сега. Местата са ограничени и бързо се запълват. След Вашата регистрация ще получите и-мейл с информация за налични свободни места и с потвърждение за Вашето участие. Молим да обърнете внимание на това, че дори и при направена регистрация, има възможност местата вече да са запълнени. Събитието е подходящо най-вече за специалисти в сферата на човешките ресурси, мениджъри и собственици на бизнес. Местата за представители от една фирма са ограничени до двама.
Очакваме Ви, да вдъхновим заедно бъдещите успехи с колеги и професионалисти, в четвъртото издание на събитието, което е изпълнено със стойност и приятни моменти.

С тази регистрация Вие се съгласявате данните Ви да бъдат обработени от „Амейз“ ЕООД за целите на предстоящото събитието по чл. 1. закона въвежда мерките за изпълнение и прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.