Нина Митева

Управител, iCard

Нина Митева е управляващ партньор на застрахователна компания Айкарт Иншурънс Брокер АД. Организацията е част от групата, свързана с Айкарт АД – финтех компания, специализирана в картови продукти и платежни инструменти. Нина е преминала специализирано обучение в Япония за решаване на човешки и организационни проблеми. Сертифициран консултант по организационно развитие от Human Synergistic. Личната ѝ история включва създаването на експерименталното средно училище „Интелект“, което в момента е Държавна финансова стопанска гимназия “Интелект“ в гр. Плевен.